Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Box 17033
104 62 Stockholm
Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 63A, 5 tr
Telefon, växel: 08-566 144 00
Servicecenter (efter kontorstid): 0200-88 03 11

E-post generella frågor: info(at)ftiab.se
E-post frågor om FNI: fni(at)ftiab.se

Byt ut (at) mot @ när du vill mejla oss (tryck ner tangenten Alt Gr och siffran 2).

Minskad energiåtgång, mindre belastning på miljö och klimat och inga sopberg är bara några av fördelarna med att inte låta naturens råvaror falla ur kretsloppet. Om vi hjälps åt kan vi nå klimatmålen för 2020.

FTI AB logotyp