Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Box 1176
171 23 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 10, 3 tr
Telefon, växel: 08-566 144 00

E-post generella frågor: info(at)ftiab.se
E-post frågor om FNI: fni(at)ftiab.se

Byt ut (at) mot @ när du vill mejla oss (tryck ner tangenten Alt Gr och siffran 2).

Minskad energiåtgång, mindre belastning på miljö och klimat och inga sopberg är bara några av fördelarna med att inte låta naturens råvaror falla ur kretsloppet. Om vi hjälps åt kan vi nå klimatmålen för 2020.

FTI AB logotyp