Du kan påverka

Som villaägare kan du vara med och påverka din kommun i ett beslut om att införa FNI med fyrfackskärl eller färgsortering.

Allt fler kommuner och fastighetsägare väljer att satsa på fastighetsnära insamling för att öka insamlingsgraden hos invånarna. Det första beslutet när det gäller införande av villa-FNI ligger hos kommunen.

Ta steget

Tycker du att det låter skönt att kunna lämna förbrukade förpackningar till återvinning på din egen tomt?

För att din kommun ska kunna införa FNI krävs ett politiskt beslut, men du som medborgare har all möjlighet att påverka. Klicka på ”anslut dig” nedan, så hjälper vi dig att kontakta ansvarig politiker i din kommun.

Anslut dig
Införandeprocessen

Hur ser processen för införande av kommunal villa-FNI ut?

Avfallslagstiftningen är uppdelad i ett kommunalt ansvar och producentansvaret. Producentansvaret innebär att producenterna som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar och tidningar även är ansvariga för att de samlas in och återvinns. Kommuner och producenter behöver samarbeta för att nå återvinningsmålen 2020. Allt fler kommuner och fastighetsägare väljer att satsa på FNI, fastighetsnära insamling, för att öka insamlingsgraden hos invånarna. Det första beslutet när det gäller införande av villa-FNI ligger hos kommunen.

FTI AB logotyp