Du kan påverka

Som villaägare kan du vara med och påverka din kommun i ett beslut om att införa FNI med fyrfackskärl eller färgsortering.

Allt fler kommuner och fastighetsägare väljer att satsa på fastighetsnära insamling (FNI) för att öka insamlingsgraden hos invånarna och idag har drygt 35% av landets hushåll tillgång till tjänsten. Det första beslutet när det gäller införande av villa-FNI ligger hos kommunen. En undersökning, utförd av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och Sifo, visar att 87% av de som bor i villa och har FNI, upplever att källsorteringen förenklas med FNI, och samma undersökning visar att 93% av de som bor i villa och har FNI upplever att det fungerar väl. Det första beslutet när det gäller införande av villa-FNI ligger hos kommunen.

Ta steget

Tycker du att det låter skönt att kunna lämna förbrukade förpackningar till återvinning på din egen tomt?

För att din kommun ska kunna införa FNI krävs ett politiskt beslut, men du som medborgare har all möjlighet att påverka.

  • Ett första steg för att påverka ett införande av Fastighetsnära Insamling för villa i din kommun och ditt bostadsområde, är att kontakta ansvarig politiker i kommunen, förslagsvis via mail.
  • Ett förslag på vad ditt mail kan innehålla är: Jag skulle vilja veta mer om vad ni i kommunen har för tankar kring utveckling av källsortering. Vad har ni för tankar om Fastighetsnära Insamling av förpackningar och tidningar för villahushåll i kommunen?
  • Gå sedan till din kommuns hemsida och kopiera kommunens mailadress för generella frågor, exempelvis – kommun(a)vingaker.se eller info(a)svenljunga.se. Klistra in mailadressen som mottagare, och skicka sedan ditt mail.

För mer information – läs eller ladda ner vår FNI-folder här.

Införandeprocessen

Hur ser processen för införande av kommunal villa-FNI ut?

Avfallslagstiftningen är uppdelad i ett kommunalt ansvar och producentansvaret. Producentansvaret innebär att producenterna som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar och tidningar även är ansvariga för att de samlas in och återvinns. Kommuner och producenter behöver samarbeta för att nå återvinningsmålen 2020. Allt fler kommuner och fastighetsägare väljer att satsa på FNI, fastighetsnära insamling, för att öka insamlingsgraden hos invånarna. Det första beslutet när det gäller införande av villa-FNI ligger hos kommunen.

FTI AB logotyp