Steget mot FNI

Tycker du att det låter skönt att kunna lämna förbrukade förpackningar till återvinning i miljöbod eller soprum i anslutning till ditt bostadshus?

En undersökning, utförd av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och Sifo, visar att 86% av de som bor i flerbostadshus upplever att det blivit enklare att lämna förpackningar till återvinning sedan de fått FNI. Med FNI blir det enklare för dig att göra skillnad för vår miljö och samtidigt blir återvinningen mer bekväm.

Har din bostadsrättsförening eller fastighetsägare ännu inte infört FNI, påminn dem!

Införandeprocessen

Hur går det till att införa FNI i flerbostadshus?

Det är du som fastighetsägare, eller bostadsrättförening, som tar beslutet om att införa fastighetsnära insamling (FNI) i fastigheten. Kom enkelt i kontakt med våra avfallsentreprenörer genom att fylla i en intresseanmälan som du hittar här. Mailet vidarebefordras sedan direkt till de avfallsentreprenörer som idag har avtal med FTI gällande fastighetsnära insamling. Entreprenören kommer sedan tillbaka med en offert till er.

Tänk på att information är en viktig del för att insamlingen ska fungera så bra som möjligt i flerbostadshuset. Vi har dekaler som ni kan beställa här, och en informationsfilm om hur FNI fungerar hittar ni här.

Ta steget
Enkla tips för lyckad Fastighetsnära Insamling

Bra att ha i åtanke vid införande av FNI för ökad service i flerbostadshus:

 • Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall, därför bör avfallsutrymmet ligga så nära bostäderna som möjligt.
 • Alla avfallsslag bör kunna lämnas på samma ställe fast i olika behållare. Utrymmet bör placeras strategiskt där boende passerar naturligt.
 • Storleken på avfallsutrymmet bestäms av hur många kärl ni behöver. Det är bra om det finns flexibilitet så att ni kan ändra antalet kärl under resans gång om annat behov uppstår.
 • För att ge entreprenörens personal en bra arbetsmiljö försök se till att gångvägarna där sopkärlen ska rullas är utan trappsteg och på hårdgjord yta. Det är bra om avstånden så korta som möjligt och är transportvägarna tillräckligt breda och anpassade för sopbilen att komma fram.
 • Tänk på att avfallsutrymmet bör utformas så att det är enkelt att hålla rent, att det finns god ventilation och bra belysning

Söker du mer information? Här kan du ladda ned Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Hur många kärl behövs?

Avfallsmängderna kan variera stort mellan olika områden

Det är därför bättre att överdimensionera avfallsutrymmena initialt då det kan vara svårt att utöka i efterhand. Då finns också en flexibilitet om lagstiftningen kopplat till avfall ändras.

Nedan hittar du ett genomsnitt på en lägenhets avfallsmängder per vecka:

 • Pappersförpackningar 30-35 liter
 • Plastförpackningar 15-20 liter
 • Metallförpackningar 2 liter
 • Glasförpackningar, färgade2 liter
 • Glasförpackningar ofärgade 2 liter
 • Tidningar 10-15 liter
 • Matavfall 10-15 liter
 • Restavfall 40-50 liter

Här kan du se vår film om FNI för flerbostadshus

Fler har redan tagit steget

Det finns redan många bostadshus med FNI, antingen i bostadshusen eller i anslutning till husen.

Avfallslagstiftningen är uppdelad i ett kommunalt ansvar och producentansvaret. Producentansvaret innebär att producenterna som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar och tidningar även är ansvariga för att de samlas in och återvinns. Kommuner och producenter behöver samarbeta för att nå återvinningsmålen 2020. Allt fler fastighetsägare väljer att satsa på FNI, fastighetsnära insamling, för att öka insamlingsgraden hos invånarna. Här kan du läsa om några som redan tagit steget mot en bättre miljö genom att införa FNI i deras bostadshus och hur de gick tillväga vid införandet.

Har du ytterligare frågor eller funderingar kring införande av fastighetsnära insamling i flerbostadshus? Hör av dig! Kontaktuppgifter hittar du här.

Hur arbetar bostadsbolaget Poseidon?

Ett tydligt miljötänk fick Poseidon att införa Fastighetsnära Insamling

Bostadsbolaget Poseidon tycker att det ska vara enkelt och trevligt för deras boenden att återvinna. Därför är det viktigt i deras arbete med FNI att deras miljöhus och miljörum ska vara trygga, tillgängliga, effektiva, snygg och rena.

Följ länken nedan för att läsa om Poseidons bästa tips för ett fungerande miljöhus eller miljörum:

Läs mer
FTI AB logotyp