Steget mot FNI

Tycker du att det låter skönt att kunna lämna förbrukade förpackningar till återvinning i miljöbod eller soprum i anslutning till ditt bostadshus?

För att du och dina grannar ska få FNI så krävs ett beslut av din bostadsrättsförening eller fastighetsägarna. Vi hjälper dig med information om FNI och entreprenörer så att du kan påverka ett införande av FNI i ditt bostadshus.
Fyll i formuläret med era uppgifter. Detta skickas sedan till de företag som FTI har avtal med i er region och som garanterar att det insamlade materialet går till återvinning. Det är kostnadsfritt att skicka in en intresseanmälan och inte bindande utan ett sätt påbörja processen och få mer information och fakta om vilka möjligheter som finns.

Ta steget
Införandeprocessen

Hur går det till att införa FNI i flerbostadshus?

Avfallslagstiftningen är uppdelad i ett kommunalt ansvar och producentansvaret. Producentansvaret innebär att producenterna som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar och tidningar även är ansvariga för att de samlas in och återvinns. Kommuner och producenter behöver samarbeta för att nå återvinningsmålen 2020. Allt fler fastighetsägare väljer att satsa på FNI, fastighetsnära insamling, för att öka insamlingsgraden hos invånarna. Det första beslutet för införande av FNI i flerbostadshus ligger hos fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Så här gör du
Fler har redan tagit steget

Det finns redan många bostadshus med FNI, antingen i bostadshusen eller i anslutning till husen.

Här kan du läsa om några som redan tagit steget mot en bättre miljö genom att införa FNI i deras bostadshus och hur de gick tillväga vid införandet.

Läs mer
FTI AB logotyp