Beslut om införande

Vill du förenkla återvinningen för dina kommuninvånare samtidigt som återvinningen ökar?

Allt fler kommuner och fastighetsägare väljer att satsa på fastighetsnära insamling för att öka insamlingsgraden hos invånarna. Ett införande av villa-FNI är ett politiskt beslut och kan kräva bl.a. förstudie, planering av projektet och upphandlingar. Processen skiljer sig från kommun till kommun, men det är du som beslutsfattare som har möjligheten att förenkla vardagen för villaägare i just din kommun.

För mer information, kontakta Ulrika Eliason, Produktchef FNI på Förpacknings och tidningsinsamlingen: ulrika.eliason(a)ftiab.se alt 08-56614400.

Exempel på FNI

Många kommuner har redan infört FNI och förenklat insamlingen för kommunens invånare

Drygt 30% av de svenska hushållen har idag tillgång till FNI, men vi önskar så klart att insamlingen skulle bli enklare för många fler. Som beslutsfattare har du möjligheten att göra det lättare för kommunens invånare att göra rätt - klicka vidare för att läsa om hur Norrköping arbetar med villa-FNI.

FNI i Norrköping
FTI AB logotyp