Villa-FNI för kommuner

Vill du förenkla återvinningen för dina kommuninvånare samtidigt som återvinningen ökar?

Drygt 35% av landets hushåll har idag fastighetsnära insamling (FNI), och det finns en trend där allt fler kommuner väljer att införa FNI. En undersökning, utförd av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och Sifo, visar att 64% av de som bor i villa och inte har FNI, skulle vilja ha möjlighet att källsortera vid hemmet. Dessutom visar samma undersökning att 93% av de som bor i villa och har FNI upplever att det fungerar väl. Det är upp till kommunen att ta beslutet om ett införande av FNI.

Ladda ner vår FNI-folder
Införandeprocessen

Hur går det till att införa FNI?

Ett införande av villa-FNI är ett politiskt beslut och kan kräva bl.a. förstudie, planering av projektet och upphandlingar. Processen skiljer sig från kommun till kommun, men det är du som beslutsfattare som har möjligheten att förenkla vardagen för villaägare i just din kommun. Vi på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hjälper er gärna på vägen och kan b.la. bistå med nödvändig information och relevant input.

Varför ska vi införa FNI i vår kommun?

Tre goda skäl att satsa på fastighetsnära insamling

  1. Undersökningar visar att man blir bättre på att återvinna ju närmre man har till återvinningen, dessutom finns det undersökningar som visar att invånarna vill bidra till ökad miljönytta. FNI är en tjänst som gör det lättare för kommunens invånare att göra rätt och gör samtidigt källsorteringen med bekväm.
  2. Det finns i snitt 30% förpackningar i hushållssoporna. Förpackningar som istället skulle kunna återvinnas och bidra till ökad miljönytta.
  3. Avfall är en resurs som samhället ska ta tillvara på. Produkter som samlas in via FNI skickas till återvinning. Återvinning är det mest energieffektiva sättet at hantera insamlat avfall.
Steget mot FNI

Många kommuner har redan infört FNI och förenklat insamlingen för kommunens invånare

Allt fler kommuner och fastighetsägare väljer att satsa på fastighetsnära insamling för att öka insamlingsgraden hos invånarna, senast i raden att fatta beslut om ett införande är Ludvika och Laholms kommuner. Som beslutsfattare har du möjligheten att förenkla vardagen för villaägare i just din kommun. För mer information, kontakta Ulrika Eliason, Produktchef FNI på Förpacknings och tidningsinsamlingen: ulrika.eliason(a)ftiab.se alt 08-56614400.

FTI AB logotyp