Ett tydligt miljötänk fick Poseidon att

införa Fastighetsnära Insamling

Omtanken om miljön och en strävan efter hållbarhet är närvarande i allt som vi gör på Poseidon. Vi brukar säga att det löper en grön tråd genom hela vår verksamhet.

Ett av de områden som vi fokuserar på för minskad miljöpåverkan är fastighetsnära insamling. Beslutet om att införa FNI togs år 2010 och idag har Poseidon 16 000 FNI-hushåll.

”Därför utformar vi våra miljöhus och miljörum så att källsorteringen blir en trevlig upplevelse och våra boenden inser att det mesta går att återvinna.”

Terese Svensson, Kretsloppscontroller

Poseidons prioriterade arbete med FNI

Poseidon tycker att det ska vara enkelt och trevligt för deras boenden att återvinna. Därför är det viktigt i deras arbete med FNI att deras miljöhus och miljörum ska vara trygga, tillgängliga, effektiva, snygg och rena.

Trygga och tillgängliga

Stora fönsterpartier och god belysning ska eftersträvas för att göra det lätt att se in och ut. Huset/rummet ska placeras längs naturliga gångstråk i våra områden.

Effektiva

Sortering av så många avfallsfraktioner som möjligt ska erbjudas och allt avfall bör kunna lämnas på ett och samma ställe. Utrymmena ska vara flexibla för att kunna möta framtida krav på avfallshanteringen.

Snygga och rena

Varje hus/rum ska formges för att kännas välkomnande och smälta in i omgivningarna. Material på väggar och golv som gör utrymmena enkla att hålla rena ska användas.

Poseidons bästa tips

för ett fungerande miljöhus eller miljörum

Placering av miljöhus och/eller miljörum

För att få god tillgänglighet och bra sortering ska avfallsutrymmet finnas så nära de boende som möjligt.

Transportvägar för fordon och hämtningspersonal

Tillfartsvägen fram till miljöhuset/miljörummet, ska vara lättframkomlig och sikten ska vara god.

Prioritering av avfallsfraktioner för miljöhus/miljörum

Poseidon eftersträvar att erbjuda sortering av så många avfallsfraktioner som möjligt i miljörum/miljöhus.

Miljöhusets/miljörummets utformning och funktion

Varje miljöhus/miljörum ska formges för att kännas välkomnande och tryggt och i så stor utsträckning som möjligt utnyttja färg, form och material som redan finns i området.

Viktiga frågor avseende skötsel av miljöhus och miljörum

Om miljöhuset/miljörummet är välskött och hygieniskt ökar chanserna att boende sköter sorteringen på ett bra sätt och själva bidrar till att hålla god ordning.

Engagera hyresgästerna att hålla ordning i miljöhus och miljörum

Engagera hyresgästerna som miljöhusvärdar/miljörumsvärdar, som ser efter och håller ordning när personalen själva inte är på plats på kvällar och helger.

FTI AB logotyp