Gavlegårdarna bidrog till beteendeförändring

genom lokalt samarbete för ökad återvinning

En vision om att boenden ska känna sig hemma och en stark vilja till förändring gjorde att Gavlegårdarna ingick i projektet ”Hållbart Nordost”, ett samarbete mellan Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare och RAPATAC, med målet att åstadkomma en beteendeförändring hos återvinnare i Nordost.

Genom ett framgångsrikt samarbete med boenden, barn som vuxna, fick Gavlegårdarna insikter om vad som verkligen behövde ske för att få till rätt möjligheter till en beteendeförändring hos boenden.

”Nyckeln till framgång är att vi har arbetat metodiskt och utifrån beteende-insikter, med både de mjuka faktorerna såsom kommunikation och relationer, samt med den fysiska miljön i de nya fina återvinningsrummen.”

Mats Åström, Gavlegårdarna

Vad Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare gör för att få välfungerande FNI

Gavlegårdarna har med projektet ”Hållbart Nordost” en målsättning att skapa delaktighet, trygghet och en hållbar utemiljö samt att förbättra sorteringen genom information, återkoppling och närvaro. Nedan Gavlegårdarnas bästa tips för välfungerande FNI

Information

  • Informera och visa
  • Hålla rent
  • Förklara

Relationer

  • Befinn er där människor är
  • Inled dialog
  • Knacka dörr

Närvaro

  • Fånga upp behov
  • Se, hör och bekräfta
  • Länk mellan hyresgäst och hyresvärd

Resultat och insikter om

projektet Hållbart Nordost

Nytt återvinningsrum

Enkla förklarande bilder, automatisk belysning, möjlighet att lämna textil, sorteringsbänk, återvinningsfilm och musikvideo som ständigt rullar, skapar en trygg återvinningsmiljö.

Effekterna på ett år

Nöjdhet med återvinningsmöjlighet har ökat med 20%, men det handlar om så mycket mer än att bara sortera. Tryggheten och gemenskapen växte även genom projektet Hållbart Nordost.

Förarbetet är viktigt

Ett väl utfört förarbete är viktigt och att faktiskt ta reda på vad det är som inte fungerar i källsorteringen är viktigt för att förändringsarbetet ska kunna fungera.

Röd tråd in i köket, återkopplingen hela vägen

Viktigt att ha en röd tråd och god återkoppling. Dekaler i återvinningsrummet, möjlighet till bra sortering i köket, utformning av återkoppling, till att hyresgästerna får bra svar om sortering, påverkar viljan att sortera.

Samarbetet är en del av framgångsfaktorn

Samarbetet mellan Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare och RAPATAC har varit en stor del av framgången med Hållbart Nordost. Dialog och workshops med hyresgäster har även det bidragit till att projektet mottagits väl av hyresgästerna i området.

Positiva effekter som kommit av projektet

Projektet Hållbart Nordost har även fört med sig införandet av ett städprojekt i området där barnen städar med krattor och reflexvästar, samt att ett språkcafé startat i området, som gör det möjligt för kvinnor att delta i gemenskapen.

FTI AB logotyp