Ladda ner certifieringslogotypen här:

Entreprenörerna sköter insamlingen

Fastighetsnära insamling är en tjänst som upphandlas av kommunen för boende i villa, eller av fastighetsägaren för boende i lägenhet. Den avfallsentreprenör som har avtalet med kommunen eller flerbostadshuset tömmer kärlet och hämtar ditt avfall. Entreprenören, genom avtal med FTI, säkerställer sedan att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt.

Ta nästa steg, anslut dig!

Anslutna entreprenörer, certifierade av FTI

Affärsverken i Karlskrona AB
Ale kommun
Alingsås Kommun
Allfrakt AB
Allmiljö
Alvesta Renhållnings AB
Aneby Renhållning AB
Avfallskonsulten i huvudstaden AB
Borlänge Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö AB
Caicla AB
Carl F AB
Carlsson & Söner
Ekdahl Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Fraktkedjan Väst Anläggning AB
Galltvål Sverige AB
Gocircle
Gästrike Återvinnare
Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten
Halmstads Energi och Miljö AB
Haparanda Renhållning AB
Härnösand Energi och Miljö AB
Hässleholm Miljö AB
JRAB
June Avfall och Miljö
KRAB
KSRR

Karlstads Energi
Kristinehamns kommun Tekniska förvaltningen
Laholms Kommun
Lidköpings kommun
Liselotte Lööf Miljö AB
Ljusdals Renhållning
Luleå Miljöresurs AB
Lunds Renhållningsverk
Lundstams Återvinning AB
MERAB
Mats Larsson Åkeri AB
Miljö & Teknik i Kangos AB
Miljökällan AB
Motala Kommun
Möjligheternas Hus AB
Mölndals Stad
Nyköping kommun Teknik
Nyléns Åkeri AB
Närkefrakt
Ohlssons AB
Piteå Renhållning & Vatten AB
RAMBO
Ragn-Sells AB
Releave Handelsbolag
Remondis Infinitum
Renall AB
Renova Miljö AB
Returpappercentralen i Uppsala HB
SRV Återvinning AB

SSAM
SUEZ Sverige AB
SYSAV
Sjöbo kommun
Sortera Materials
Stena Recycling AB
Svensk Hushållsåtervinning
Svensk Recycling & Fastighetsservice AB
SÅM
Söderhamn Nära
Söderköping kommun
TIRAB
Tekniska Verken i Linköping AB
Telge Återvinning AB
Trelleborgs kommun
Trollhättan Energi AB
URBASER AB
Uddevalla Kraft AB
Ume Assistance AB
Vafab, Sala kommun
Veolia Recycling
Vänersborgs kommun
Västervik Miljö & Energi AB
WBAB
Wiklunds Åkeri AB
XR Miljöhantering AB
ÖGRAB
ÖKRAB
ÖSK

FTI AB logotyp