Ladda ner certifieringslogotypen här:

Entreprenörerna sköter insamlingen

Fastighetsnära insamling är en tjänst som upphandlas av kommunen för boende i villa, eller av fastighetsägaren för boende i lägenhet. Den avfallsentreprenör som har avtalet med kommunen eller flerbostadshuset tömmer kärlet och hämtar ditt avfall. Entreprenören, genom avtal med FTI, säkerställer sedan att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt.

Ta nästa steg, anslut dig!

Anslutna entreprenörer, certifierade av FTI

Ad Infinitum Recycling AB
Affärsverken i Karlskrona AB
Ale kommun
Alingsås Kommun
Allfrakt AB
Allmiljö
Alvesta Renhållnings AB
Aneby Renhållning AB
Avfallskonsulten i huvudstaden AB
Borlänge Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö AB
Broms Renhållning AB
Caicla AB
Carl F AB
Carlsson & Söner
Cykel Norden AB
Ekdahl Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Fraktkedjan Väst Anläggning AB
Galltvål Sverige AB
Gocircle
Green Orange
Greenchild
Gästrike Återvinnare
Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten
Halmstads Energi och Miljö AB
Haparanda Renhållning AB
Härnösand Energi och Miljö AB
Hässleholm Miljö AB
Kalmarsundsregionens Renhållare

Karlsbyhedens Recycling
Karlstads Energi
KRAB – Kristianstads Renhållnings AB
Kristinehamns kommun Tekniska förvaltningen
Laholms Kommun
Lidköpings kommun
Liselotte Lööf Miljö AB
Ljusdals Renhållning
Luleå Miljöresurs AB
Lunds Renhållningsverk
Lundstams Återvinning AB
Mats Larsson Åkeri AB
MERAB
Miljö & Teknik i Kangos AB
Miljökällan AB
Motala Kommun
Möjligheternas Hus AB
Mölndals Stad
Nyköping kommun Teknik
Nyléns Åkeri AB
Närkefrakt
Ohlssons AB
Piteå Renhållning & Vatten AB
Ragn-Sells AB
RAMBO
Releave Handelsbolag
Renall AB
Renova Miljö AB
Returpappercentralen i Uppsala HB
Sjöbo kommun

SRV Återvinning AB
Stena Recycling AB
Stenbackensboende och arbetskooperativ
SUEZ Sverige AB
Svensk Hushållsåtervinning
Svensk Recycling & Fastighetsservice AB
SYSAV – Sydskånes Avfallsaktiebolag
Söderhamn Nära
Söderköping kommun
Tekniska Verken i Linköping AB
Telge Återvinning AB
TIRAB
Trelleborgs kommun
Trollhättan Energi AB
TÅV AB
Uddevalla Kraft AB
Ume Assistance AB
URBASER AB
Vafab, Sala kommun
WBAB – WessmanBarken Vatten & Återvinning
Veolia Recycling
Wiklunds Åkeri AB
Vänersborgs kommun
Västervik Miljö & Energi AB
XR Miljöhantering AB
ÖGRAB – Östra Göinge Renhållning
ÖKRAB – Österlens Kommunala Renhållnings AB
ÖSK – Östra Smålands Kommunalteknikförbund

FTI AB logotyp