Ladda ner certifieringslogotypen här:

Entreprenörerna sköter insamlingen

Fastighetsnära insamling är en tjänst som upphandlas av kommunen för boende i villa, eller av fastighetsägaren för boende i lägenhet. Den avfallsentreprenör som har avtalet med kommunen eller flerbostadshuset tömmer kärlet och hämtar ditt avfall. Entreprenören, genom avtal med FTI, säkerställer sedan att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt.

Ta nästa steg, anslut dig!

Anslutna entreprenörer, certifierade av FTI

Affärsverken i Karlskrona AB
Ale kommun
Alingsås Kommun
Allfrakt AB
Allmiljö
Alvesta Renhållnings AB
Aneby Renhållning AB
Avfallskonsulten i huvudstaden AB
Borlänge Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö AB
Broms Renhållning AB
Cadexa AB
Caicla AB
Carl F AB
Carlsson & Söner
Cykel Norden AB
Ekdahl Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Fraktkedjan Väst Anläggning AB
Galltvål Sverige AB
Gocircle
Green Orange
Greenchild
Gästrike Återvinnare
Halmstads Energi och Miljö AB
Haparanda Renhållning AB
Härnösand Energi och Miljö AB
Hässleholm Miljö AB
Infinitum Recycling

KRAB – Kristianstads Renhållnings AB
Kalmarsundsregionens Renhållare
Karlsbyhedens Recycling
Karlstads Energi
Kristinehamns kommun Tekniska förvaltningen
Laholms Kommun
Lidköpings kommun
Liselotte Lööf Miljö AB
Ljusdals Renhållning
Luleå Renhållning AB
Lunds Renhållningsverk
Lundstams Återvinning AB
MERAB
Mats Larsson Åkeri AB
Miljö & Teknik i Kangos AB
Motala Kommun
Möjligheternas Hus AB
Mölndals Stad
Nyköping kommun Teknik
Närkefrakt
Ohlssons AB
Piteå Renhållning & Vatten AB
RAMBO
Ragn-Sells AB
Releave Handelsbolag
Renall AB
Renova Miljö AB Kungälv
Retur i Norr
Returpappercentralen i Uppsala HB

SRV Återvinning AB
SUEZ Sverige AB
SYSAV – Sydskånes Avfallsaktiebolag
Sala kommun
Sjöbo kommun
Stena Recycling AB
Svensk Recycling & Fastighetsservice AB
Söderhamn Nära
Söderköping kommun
TIRAB
Tekniska Verken i Linköping AB
Telge Återvinning AB
Trelleborgs kommun
Trollhättan Energi AB
TÅV AB
Uddevalla Kraft AB
Ume Assistance AB
Urbaser AB
Vafab, Sala kommun
Veolia Recycling AB, Göteborg
Veolia Recycling AB, Stockholm
Vänersborgs kommun
Västervik Miljö & Energi AB
WBAB – WessmanBarken Vatten & Återvinning
Wiklunds Åkeri AB
XR Miljöhantering AB
ÖGRAB – Östra Göinge Renhållning
ÖKRAB – Österlens Kommunala Renhållnings AB
ÖSK – Östra Smålands Kommunalteknikförbund

FTI AB logotyp