FASTIGHETSNÄRA INSAMLING

En del av FTI – Förpacknings & Tidningsinsamlingen

Det ska vara lätt att göra rätt. Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen idag slänger återvinnas. Ju närmare återvinningen finns, desto bättre blir alla på att källsortera. Varje förpackning extra du återvinner har betydelse. Fastighetsnära insamling hjälper dig att göra rätt.

Återvinningsmålet 2020

Återvinningsmålet 2020

De nya nationella återvinningsmålen 2020 innebär att vi måste öka återvinningen. För att nå dit behöver vi förändra vårt sätt att samla in material.

Vad är FNI

Vad är FNI

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns. FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Vad kan du göra?

Vad kan du göra?

Vi har alla ett gemensamt ansvar att källsortera och på så sätt se till att rätt material hamnar i rätt kärl. Om du inte källsorterar är risken att allt ditt avfall går direkt till energiutvinning eller i värsta fall deponeras, när en del av ditt avfall istället hade kunnat återvinnas, något som är bättre för miljön.

Om återvinning

Om återvinning

Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen slänger idag återvinnas. Studier visar att FNI ö̈kar miljönyttan, även vid låganslutning. Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle CO2-utsläppen minska med 3600 ton. Det motsvarar 7200 flygresor mellan Stockholm-Genève.

Återvinningsmålet 2020

De nya nationella återvinningsmålen 2020 innebär att vi måste öka återvinningen. För att nå dit behöver vi förändra vårt sätt att samla in material.

Vad är FNI

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns. FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Vad kan du göra?

Vi har alla ett gemensamt ansvar att källsortera och på så sätt se till att rätt material hamnar i rätt kärl. Om du inte källsorterar är risken att allt ditt avfall går direkt till energiutvinning eller i värsta fall deponeras, när en del av ditt avfall istället hade kunnat återvinnas, något som är bättre för miljön.

Om återvinning

Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen slänger idag återvinnas. Studier visar att FNI ö̈kar miljönyttan, även vid låganslutning. Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle CO2-utsläppen minska med 3600 ton. Det motsvarar 7200 flygresor mellan Stockholm-Genève.

Mängd insamlat material per person 2017

13,20
pappersförpackningar
6,49
plastförpackningar
1,63
metallförpackningar
21,11
glasförpackningar
23,70
tidningar
Återvinningsmålen 2020

EU har satt återvinningsmål som innebär att vi måste öka återvinningen, år 2020. Vi kommer inte att nå målen om vi inte förändrar vårt sätt att samla in material.

Material för återvinning:

Papper, plast, metall, glas, tidningar.

Minskade koldioxidutsläpp

1 kg återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kg, jämfört med att framställa ny plast.

Fastighetsnära insamling förenklar för medborgaren

Fastighetsnära insamling, eller det som kallas för FNI, är insamling i direktanslutning till hemmet. FNI underlättar för hushållen att lämna in material till återvinning. Det är kommunen som fattar beslut om ett införande av villa-FNI. Ökad materialåtervinning innebär minskad energiåtgång, och förbättrad återanvändning av naturens resurser.

ANSLUT DIG!

Bor du i villa eller lägenhet och vill ha FNI i din kommun? Eller är du beslutsfattare och vill veta mer?
FNI.NU

Kontakta oss

FTI AB logotyp